Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Lepolanväylän ja alikulkukäytävän rakentaminen, hankinta 

JARDno-2019-1149

Valmistelija

 • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki on julkaissut Lepolanväylän ja alikulkukäytävän rakentaminen-nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 12.4.2019 (ilmoituksen numero 2019–008319).

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. Tarjouspyyntö on liitteenä.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää lisätietokysymyksiä hankintaan. Lisätietokysymykset tuli jättää 24.4.2019 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui viisi (5) lisätietokysymystä. Kysymyksiin vastauksen yhteydessä hankintayksikkö täydensi tarjouspyyntöä. Esitetyt kysymykset ja annetut vastaukset on liitteenä.

Määräaikaan 3.5.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

 1. GRK Infra Oy 
 2. Terrawise Oy 
 3. Ralf Ajalin Oy 
 4. Hyvinkään Tieluiska Oy 
 5. VM Suomalainen Oy 

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö. 

 

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon pyydetyt tiedot tarjoaja vakuutti, että kelpoisuusehdot täyttyvät. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viideltä viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta, selvitys vastaavan mestarin ammatillisesta pätevyydestä sekä selvitys laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä. 

Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (hankinnan kohteen yleiset kriteerit / tiedot)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

 

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta. Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. 

Suoritetun hintavertailun perusteella Lepolanväylän ja alikulkukäytävän rakentaminen - urakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti Ralf Ajalin Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yleiset kriteerit ja kokonaishinta.

Ralf Ajalin Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 13.5.2019 Tilaajavastuu.fi palvelusta. Palvelusta saadun tiedon mukaan yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

 

Taloudelliset vaikutukset

Lepolanväylän ja alikulkukäytävän rakentaminen Ralf Ajalin Oy:n kokonaishintainen tarjous on 1 053 321,00 euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuoden 2019 investointiohjelmassa. 

Kustannuksista 98%, 1 032 254,58 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630046 ja 2%, 21 066,42 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630046 / 18660802.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

 

Toimivalta

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaisesti.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 1. valita hankinnan "Lepolanväylän ja alikulkukäytävän rakentaminen"-urakkasopimuskumppaniksi Ralf Ajalin Oy:n
 2. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
 3. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen.
 4. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin