Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kaupunkikehityksen johdon raportti 1.1.-30.4.2019

JARDno-2019-1477

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. - 30.4.2019 sekä annetaan tilinpäätösennuste. Konsernipalvelut ja palvelualueet raportoivat talousarvion toiminnalisten tavoitteiden toteutumasta. Tilinpäätösennuste tehdään FPM- järjestelmään talouspäälliköille annetun ohjeen mukaisesti.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä tiedoksi Johdon raportti 1 ajalta 1.1. - 30.4.2019.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin