Kaupunkikehityslautakunta, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Westermarckinpuiston eteläosan rakentaminen, hankinta

JARDno-2018-935

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, hankinta- ja sopimushallinnan erityisasiantuntija, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut Westermarckin puiston eteläosan (Westermarckinpuiston eteläosa, Myllytie Kirjastokadun kohdalla ja Pajalan alueen viimeistelyt) nimisen rakentamisurakan.

Hankinta toteutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus (ilmoituksen numero 2018-003223) Hilma-julkaisujärjestelmässä 12.2.2018. Tarjouspyyntö on liitteenä. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää hankintaan lisäkysymyksiä 20.2.2018 klo 16.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksitoista (12) lisäkysymystä. Vastaukset lisäkysymyksiin annettiin 22.2.2018 Lisäkirjeellä 1. Lisäkirje 1 on liitteenä.


Määräaikaan 5.3.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

1.    Hyvinkään Tieluiska Oy        
2.    VM Suomalainen Oy
        
Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjouksen käsittely toteutetaan seitsemässä vaiheessa.


1. Tarjousten avaaminen
2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen
3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
4. Tarjousten vertailu
5. Selonottoneuvottelut
6. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen
7. Hankintasopimuksen solmiminen

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajan soveltuvuuden toteamiseksi, että tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä tarjouspyynnössä luetellut soveltuvuutta osoittavat asiakirjat ja/tai selvitykset. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjoajien tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Tarjouskilpailun ratkaisuperuste on halvin kokonaishinta. Suoritetun hintavertailun perusteella Westermarckin puiston eteläosa (Westermarckinpuiston eteläosa, Myllytie Kirjastokadun kohdalla ja Pajalan alueen viimeistelyt) rakentamisurakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti Hyvinkään Tieluiska Oy. Tarjoushinnat ovat liitteessä.

Taloudelliset vaikutukset

Hyvinkään Tieluiska Oy:n kokonaishintainen tarjous on 634 600,00  euroa (alv 0 %).

Määräraha on varattu vuoden 2018 investointiohjelmassa.

Kustannukset osoitetaan investoinikohteelle 18693001 / 18630041.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, diaari, pykälä ja tilausviite 186 8500.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että

  • Westermarckin puiston eteläosa (Westermarckinpuiston eteläosa, Myllytie Kirjastokadun kohdalla ja Pajalan alueen viimeistelyt) rakentamisurakan sopimuskumppaniksi valitaan Hyvinkään Tieluiska Oy
  • urakkasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman
  • hankinta tulee osapuolia sitovaksi, kun sopimus on allekirjoitettu

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

tarjoajat