Kaupunkikehityslautakunta, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kaupunkikehityksen vuoden 2018 käyttösuunnitelmien muutos

JARDno-2018-978

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityksen käyttösuunnitelmasta vuodelle 2018 on päätetty kaupunkikehityslautakunnassa 21.12.2017 § 52. Toimintatuottoja on varattu 5 575 274 euroa, valmistus omaan käyttöön 1 011 252 euroa sekä toimintakulut 17 606 478 euroa. Toimintakate on yhteensä -11 019 952 euroa.

Kokouksessaan 26.2.2018 § 20 Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset.

Kaupunkikehityksen vuoden 2018 talousarviossa ei ollut varattuna määrärahaa Vanhankylänniemen purkua varten. Alun perin purkamisen oletettiin valmistuvan vuonna 2017, mutta purku viivästyi ja siitä syntyy noin 200 000 euron kustannus kuluvana vuonna. Purun valmistuttua Vanhankylänniemessä on tarkoitus käynnistää toimintakentän rakentaminen. Vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosassa ei ole varattu rahaa purkutöihin.

Kunnallistekniikan investointien kärkihankkeissa on budjetoitu Kinnarin koulun alueen rakentamiseen menoja 1 040 000 euroa sekä sisäisiä tuloja 240 000 euroa. Kinnarin koulun alueen nettomenot ovat 800 000 euroa. Purusta aiheutuvat kustannukset 200 000 euroa että Vanhankylänniemen toimintakentän rakentaminen katetaan Kinnarin koulun alueen infran investoinneista ylijäävistä rahoista. Investointiosassa tehtävä siirto kohteelta toiselle ei edellytä talousarviomuutosta, koska rahaa siirretään saman investointiryhmän (Kunnallistekniikka) ja hankeryhmän (Kärkihankkeet, katujen uudis- ja korjausrakentaminen) sisällä. Vanhankylänniemen toimintakentän tulee olla valmis huhtikuun loppuun mennessä.

Kaupunkikehityksen talousarviota muutetaan edellä kerrotun mukaisesti siirtämällä 200 000 euroa Kinnarin koulun alueen investointimenoista, joka lisätään kaupunkikehityksen käyttötalousosan toimintakuluihin lisäten kaupunkikehityksen toimintakuluja saman verran. Muutos heikentää kaupunkikehityksen toimintakatetta 200 000 euroa.

Edellä mainituilla perusteilla avainalueiden käyttösuunnitelmiin esitetään tehtäväksi liitteen mukaiset määrärahojen muutokset

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä Kaupunkikehityksen käyttösuunnitelmaan liitteen mukaiset muutokset.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin