Kaupunkikehityslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.1.2019

JARDno-2018-3786

Valmistelija

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan lautakunnat päättävät alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista.

Järvenpään kaupunki on ottanut käyttöön 1.4.2014 yleisten alueiden lupakäsittelyyn sähköisen Lupapistepalvelun. Lupapisteessä käsitellään yleisten alueiden lupahakemuksia. Sijoittamissopimus- ja katulupahakemuksista palvelun tuottaja Evolta Oy (ent. Solita) on perinyt kaupungilta maksua 1.1.2017 alkaen 11 euroa (alv 0%) / käsiteltävä lupa. Kustannukset on katettu 1.1.2017 käyttöönotetuilla toimenpidemaksuilla (Kaupunkikehityslautakunta 10.11.2016 § 70 / Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 2017).

Järvenpään kaupunki on laajentanut Lupapiste palvelua tiedonhallintaosion (arkistointi) käyttöönotolla 1.1.2018 alkaen. 

Vuoden alusta 2019 maksuja ja taksoja esitetään tarkistettavaksi skeittialueen SK8 osalta siten, että veloitus on muutettu tuntiperusteiseksi.

Liitteenä on ehdotus Kaupunkikehityslautakunnan alaisesta Kaupunkikehitys / Kaupunkitekniikan toiminnasta perittävistä yleisten alueiden käytön maksuista ja taksoista 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2018 maksut ja taksat ovat liitteenä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset Kaupunkikehitys / kaupunkitekniikan alaisen toiminnan yleisten alueiden maksut ja taksat 1.1.2019 alkaen.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin