Kaupunkikehityslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Pajalantie 21-23 rakennettavasta kahdesta asuinkerrostalosta

JARDno-2018-3905

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Pajalantie 21 - 23 suunnitellusta kahdesta asuinkerrostalosta.

Asemakaavaan liittyvä kaavakartta, kaavaselostus, viitesuunnitelma ja rakennustapaohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Pajalantie_21-23--/sivu.tmpl?sivu_id=9763

 

Kaavoitusjohtajan lausunto:

Suunnitelma noudattaa asemakaavamuutoksessa ja rakentamistapaohjeissa määriteltyjä tavoitteita rakennusten arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan liittyen.

Liitteenä olevassa Kaupunkikuva-suunnitelmassa on esitetty, että julkisivujen värillisissä osuuksissa käytetään värillistä betonia. Tarkoittaako tämä läpivärjättyä väribetonia?

Katutason ilmeen kannalta onnistuneena pidetään sitä, että kivijalkakerroksessa käytetään tummaa kivilaattaa.

Lasitettujen parvekkeiden kaideosan tulee olla läpikuultava tai osittain läpinäkyvä (silkkipaino, printti tms.) ainakin Pajalantien puolella. Järvenpäässä on linjattu, että kaupunkikuvallisesti tärkeillä alueilla ei sallita uudisrakentamisessa täysin läpinäkyviä parvekkeiden kaideosioita.

 

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia

 

Projektiarkkitehti Karoliina Härkälä esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, ettei lautakunnalla ole huomauttamista esitetyistä suunnitelmista.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

karoliina.harkala@soinihorto.fi