Kaupunkikehityslautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Satu Hänninen, asiakaspalvelupäällikkö, satu.hanninen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätöksiä

 • KH § 258
  • Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen, siirto kunnallistekniikan kärkihankkeet-muut hankkeet
 • KH § 266
  • Tontin 186-22-2223-2 Maamiehenkatu 1 myynti
 • KH § 267
  • Tontin 186-22-2227-1 Lehtorinkatu 1 myynti
 • KH § 268
  • Tontin 186-22-2232-1 Rehtorinkatu 4 myynti
 • KH § 269
  • Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistöjen 186-21-2122-34 ja 35, Erkinkuja 8, kaupassa
 • KH § 276
  • Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän rakennusurakka, jatkotoimenpiteet
 • KH § 277
  • Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän rakennusurakka, konkurssista johtuvat käytännön toimenpiteet (ei vielä julkinen, JulkL 6 § 1 mom 3-k)

Ehdotus

Esittelijä

 • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin