Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Rantapuisto Kasinonlahden alue rakentaminen, hankinta

JARDno-2019-101

Valmistelija

 • Marja-Liisa Tiensuu, hankinta- ja sopimushallinnan erityisasiantuntija, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki on julkaissut "Rantapuisto Kasinonlahden alue rakentaminen" nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 21.1.2019 (ilmoituksen numero 2019 – 001396).

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. Tarjouspyyntö on liitteenä.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää lisätietokysymyksiä hankintaan. Lisätietokysymykset tuli jättää 14.2.2019 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 11 kysymystä. Esitetyt kysymykset ja annetut vastaukset ovat liitteenä.

Määräaikaan 4.3.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

 • Peab Infra Oy
 • SRV Infra Oy
 • Recset Oy
 • Ralf Ajalin Oy
 • Hyvinkään Tieluiska Oy

 

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan infran rakennuttajapäällikkö. 

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viideltä viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa myös selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä sekä selvitys vastaavan työnjohtajan koulutuksesta, vesihuolto-, vesirakentamis- ja ruoppaustöiden työnjohtajan cv, viher- ja maarakennustöiden työnjohtajan cv, paalutus ja betonirakenteiden työnjohtajan cv ja tarjottavan työryhmän referenssit.

Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yhteiset kriteerit)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta. Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. 

Suoritetun hintavertailun perusteella "Rantapuisto Kasinonlahden alue rakentaminen"- urakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti Peab Infra Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

Peab Infra Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 11.3.2019 Tilaajavastuu.fi palvelusta. Palvelusta saadun tiedon mukaan yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Taloudelliset vaikutukset

Rantapuisto Kasinonlahden alue rakentaminen  Peab Infra Oy:n kokonaishintainen tarjous on  1 521 185,65 euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuoden 2019 investointiohjelmassa. 

Kustannuksista 99 %, 1 505 973,78 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630414 ja 1 %, 15 211, 87 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630414 / 18660802.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Toimivalta

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaisesti.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 • valita hankinnan "Rantapuisto Kasinonlahden alue"- rakentaminen urakkasopimuskumppaniksi Peab Infra Oy:n
 • valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
 • että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen.
 • että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin