Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kinnarin koulun alue vaihe II rakentaminen, hankinta

JARDno-2019-103

Valmistelija

 • Marja-Liisa Tiensuu, hankinta- ja sopimushallinnan erityisasiantuntija, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki on julkaissut Kinnarin koulun alue vaihe II nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 30.1.2019 (ilmoituksen numero 2019 – 002167). Kinnarin koulun alue vaiheeseen II sisältyy Pallokentänkuja ja Puistotie välillä Koulukuja - Sahankaari.

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. Tarjouspyyntö on liitteenä.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää lisätietokysymyksiä hankintaan. Lisätietokysymykset tuli jättää 20.1.2019 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 6 kysymystä. Esitetyt kysymykset ja annetut vastaukset ovat liitteenä.

Määräaikaan 28.2.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

 • RTA-Yhtiöt Oy
 • VM Suomalainen Oy
 • Lakeuden Maanrakennus Oy
 • YPR Yleinen Pohjarakennus Oy
 • Louhintahiekka Oy
 • Recset Oy

 

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan infran rakennuttajapäällikkö. 

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viideltä viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa myös selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä sekä selvitys vastaavan työnjohtajan koulutuksesta.

Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yhteiset kriteerit)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta. Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. 

Suoritetun hintavertailun perusteella Kinnarin koulun alue vaihe II urakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti VM Suomalainen Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

VM Suomalainen Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 11.3.2019 Tilaajavastuu.fi palvelusta. Palvelusta saadun tiedon mukaan yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Taloudelliset vaikutukset

Kinnarin koulun alue vaihe II VM Suomalainen Oy:n kokonaishintainen tarjous on 535 000,00 euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuoden 2019 investointiohjelmassa. 

Kustannuksista 64 %, 342 400,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630237 ja 36 %, 192 600,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630237 / 18660802.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Toimivalta

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaisesti.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 • valita hankinnan "Kinnarin koulun alue vaihe II" urakkasopimuskumppaniksi  VM Suomalainen Oy:n
 • valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
 • että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
 • että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

asianosaiset