Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.4.2019

JARDno-2019-819

Valmistelija

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan lautakunnat päättävät alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista. Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.1.2019 alkaen on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 22.11.2018 § 103.

Alueiden käytön ja toiminnan kehittämiseksi on tarkoituksenmukaista ohjata isoja käyttäjämääriä niille parhaiten soveltuville alueille. Taksan uudeksi tarkastelupohjaksi Rantapuistossa ja Vanhankylänniemen alueella on otettu pääkaupunkiseudulla käytössä oleva vastaava yleinen taksoitusmenettely, jossa laskutettavan alan suuruus määräytyy aina alkavalta neliömetrimäärältä. Nyt esitettävässä Järvenpään tarkistetussa yleisten alueiden tilapäisen käyttöoikeuden taksassa Rantapuiston laskutettava taksa on alkavalta 15 neliömetriltä 4,00 €/vuorokausi (alv 0 %). Vanhankylänniemen osalta vastaava taksa on alkavalta 30 neliömetriltä 1,00 €/vuorokausi (alv 0 %) tai 2,50 €/vuorokausi (alv 0 %) riippuen käyttö- ajan pituudesta.

Muilla yleisten alueiden tilapäisestä käytöstä perittävä taksa säilyy ennallaan 2,5 €/neliömetriltä/kuukausi (alv 0 %).

Liitteenä on Kaupunkikehityslautakunnan alaisesta Kaupunkitekniikan toiminnasta perittävistä yleisten alueiden käytön maksuista ja taksoista 1.4.2019 alkaen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset Kaupunkitekniikan alaisen toiminnan yleisten alueiden maksut ja taksat 1.4.2019 alkaen.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Asianosaiset