Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Verstaspihankatu 10 rakennettavasta liikuntahallista

JARDno-2019-860

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Verstaspihankatu 10 suunnitellusta liikuntahallista.

Asemakaavaan liittyvä aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/jarvenpaa/--Lepola-III--/sivu.tmpl?sivu_id=5483

Kaupunkikuva-arkkitehti on 06.03.2019 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

" Voimistelutilojen eriyttäminen on toimijoiden kannalta tärkeää, koska lattioilla on eri materiaali, voimistelijoiden käyttämä vaimennettu joustolattia on korkeampi kuin Kristillisen koulun käyttöön liikuntatila. Jos näiden yhdistäminen lattiapintojen osalta olisi mahdollista tarvitsisi se joka tapauksessa verhon eriyttämään tilat toisistaan. Järkevänä käyttötarkoitustaan palvelevana tilana ei yksi kerroksista osuutta rakennukseen ole tarpeen vaatia; pukuhuoneen päälle on toiminnallisesti tärkeänä osana tulossa parvi, jolta on näkymä molemmille voimisteluhallin tiloille. Kenttäosioiden on käyttäjän puolelta ehdotettu olevan turvallisuussyistä eripuolella pukuhuoneosaa. Näin ollen asemakaavassa vaaditun I-kerroksisen osan vaatimuksesta poikkeaminen on mahdollisena vähäisenä poikkeamisena hallin eteläosastaan. Rakentamisalueen rajasta siirtäminen pohjoiseen vähentäisi pysäköintipaikkoja liikaa. Massa on korkeaa yksi kerroksista (n. 12m) korkeaa osaa kauttaaltaan ja vähäisenä poikkeamisena myönnettävissä, koska rakennus itsessään sopii kulttuuriympäristön alkuperäiseen (maatalousrakennuksen kaltaisena) rakennuskantaan.

Julkisivu sopii pystylautapintaisena lomalaudoituksena ja okran keltaiselta väriltään Lepolan alueen rakennustapaohjeissa määriteltyyn alueen värikoodistoon. Maatalousrakennuksen kaltaisen rakennuksen se sopii väritykseltään ja massoitukseltaan pellon eteläpuolella olevan ratsastustallin kanssa alueen kaupunkikuvaan. Rakennuksen päädyssä etelään päin ei tarvitse olla ikkunoita, mutta pitkien julkisivujen savunpoistoikkunoiden muutos pystysuuntaisiksi sopii paremmin maisemaan. Julkisivun jäsentelyä on tehty ikkunarivistöllä riittävästi.

Autopaikoituksen osalta voimistelijoiden käytössä on hyväksyttävissä suunnitelman autopaikkamäärä. Tilassa ei järjestetä yleisötilaisuuksia vaan halli on ainoastaan harjoitteluun tarkoitettua tilaa. Koulun käytössä hallissa on esitettävä käytettävät pysäköintipaikat toisaalla. Saattoliikenteen toimimiseksi pysäköintipaikat ovat hallin pohjoispäässä saattoalueen reunoilla, jättöpaikka täytyy osoittaa erikseen. Asemakaavamääräyksissä pysäköintejä on vaadittu palvelutoimintoja varten 1 ap/50 k-m2, rakennuksen koon puolesta on oltava 15 autopaikkaan. Toiminta aiheuttaa vähäisemmän määrän pysäköintitarvetta, joten kävelijöiden ja pyöräilijöiden reittejä ja turvallisuutta priorisoidaan tontin suunnittelussa. Koulukäytön pysäköinti on pääasiassa toisaalla ja iltakäytössä pääasiassa saattoliikennettä. Työntekijöiden pysäköintipaikat voidaan osoittaa iltakäytössä myös koulun tontille. Ajoa hallin pääsisäänkäynnille rakennuksen länsipuolelle tule sallia, ainoastaan kaksi Inva-paikkaa tulee osoittaa hallin reunustalle. Maaston leikkaamista länsirinteen osalta on tehtävä mahdollisimman vähän. Riittävä hulevesien hallinnan kannalta tehtävä maaston muotoilu on toteutettava niin että koulukäytön vaatima kulkureitti tontin lounaiskulmasta on kävelijöille turvallinen.

Pyöräpaikkoja on riittävä määrä sisääntulon läheisyydessä ja se tulee olla valaistukseltaan käyttäjää palveleva liikeohjattu valaistuksen lisäys saavuttaessa. Yleisvalaistusta ei tule ympäristöön liikaa lisätä. "

 

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia.

 

Johtava rakennustarkastaja esittelee hanketta kokouksessa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa suunnitelmista. 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

raila.korjus@gmail.com; kaskelan.kirvesmiespalvelu@saunalahti.fi; reijo.rikkonen@saunalahti.fi