Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Satukukanpolku 5 rakennettavasta neljästä teollisuus- ja varastorakennuksesta sekä jätekatoksesta

JARDno-2019-858

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Satukukanpolku 5 suunnitellusta neljästä erillisestä teollisuus- ja varastorakennuksesta sekä jätekatoksesta.

Asemakaavaan liittyvä asemakaava-aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Korttelin_2035_yritysalue--/sivu.tmpl?sivu_id=7062

Asemakaava-arkkitehti on 22.1.2019 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Rakennusalan ylitys on tontin käytön kannalta perusteltua ja puollettavissa.  Rakennusten ikkunarytmi ja tontin pohjoisosan aitamuuri muodostavat kohtalaisen edustavaa ja mielenkiintoista kaupunkikuvaa. Esitettyä suurempi ikkunapinta-ala rakennuksen C kadunpuoleisessa pitkässä julkisivussa saattaisi kuitenkin tuottaa kaupunkikuvallisesti paremman ratkaisun näin näkyvällä paikalla. "

 

Suunnitelmia on kehitetty annetun lausunnon mukaiseksi.

Liitteenä asemapiirrosluonnos ja näkymäkuvia.

 

Pääsuunnittelija esittelee hanketta kokouksessa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa suunnitelmista. 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

ap@conorin.fi; ari.maki-marttunen@arkmm.fi