Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Lisäraide vaihe1, RU1 Järvenpään aseman alue, hankinta

JARDno-2017-1895

Perustelut

Liikennevirasto toteuttaa Helsinki-Riihimäki lisäraiteen 1. vaiheen rakentamisen Järvenpään alueella välillä Ainola – Purola vuosina 2016 - 2019. Hanke toteutetaan Liikenneviraston johdolla.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 5.6.2017 § 164 Helsinki - Riihimäki lisäraiteen 1. vaiheen toteuttamissopimuksen (30.5.2017) Liikenneviraston ja Järvenpään kaupungin välillä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.6.2017 § 3 Järvenpään kaupungin sitoutumisen RU 1 optioiden käyttöön vuosille 2018-2019.

Hankinta sisältyy kaupunginvaltuuston 13.11.2017 § 68 hyväksymään kaupungin vuosien 2018-2022 investointiohjelmaan.

Liikennevirasto on kilpailuttanut (tarjouspyyntö LIVI/3065/02.01.01./2017) hankekokonaisuuden RU1 Järvenpään asemaurakka nimisen urakan. Hankintaan sisältyvät toteuttamissopimuksen mukaiset Järvenpään kaupungin optio-osuudet sopimuksessa määritellyllä kustannusjaolla.

Liikennevirasto on valinnut Ainola-Purola RU1 urakoitsijaksi Lemminkäinen Infra Oy:n.

Taloudelliset vaikutukset

RU1 Lemminkäinen Infra Oy:n tarjoukseen sisältyvät Järvenpään kaupungin optio-osuudet ovat seuraavat:

- Järvenpään aseman länsi- ja itäpuoliset liikennealueet 865 000,00 euroa (alv 0%), josta Järvenpään kaupungin kustannusosuus on 100%. Kustannuksista 825 000,00 euroa (alv 0%) on yleisten alueiden osuutta, menokohta 18693001 / 18630034 / seuranta 4 18630010 ja vesihuollon osuutta on 40 000,00 euroa (alv 0%), menokohta 18693001 / 18630034 / seuranta 2 18660802 / seuranta 4 18630015.

- Järvenpään aseman keskustunnelin peruskorjaus 150 000,00 euroa (alv 0%), josta Järvenpään kaupungin yleisten alueiden kustannusosuus on 100%, menokohta 18693001 / 18630034 / seuranta 4 18630008.

- Järvenpään aseman alueen polkupyöräparkit ja radan itäpuolisen ympäristörakentamisen laatutason nosto 145 000,00 euroa (alv 0%), josta Järvenpään kaupungin osuus on 50%, 72 500,00 euroa (alv 0%) ja Liikenneviraston osuus on 50%, 72 500,00 euroa (alv 0%). Järvenpään kaupungin menokohta 18693001 / 18630034 / seuranta 4 18630010.

- Loutinojan liityntäpysäköintialue 350 000,00 euroa (alv 0%), josta Järvenpään kaupungin osuus on 50 %, 175 000,00 euroa (alv 0%) ja Liikenneviraston osuus on 50%, 175 000,00 euroa (alv 0%). Järvenpään kaupungin kustannuksista yleisten alueiden osuus on 145 000,00 euroa (alv 0%), menokohta 18693001 / 18630034 / seuranta 4 18630004 ja vesihuollon osuus on 30 000,00 euroa (alv 0%), menokohta 18693001 / 18630034 / seuranta 2 18660802 / seuranta 4 18630015.

Järvenpään kaupungin kustannusosuus Lemminkäinen Infran Oy:n tarjouksen RU 1 arvosta on yhteensä 1 262 500,00 euroa (alv 0%), josta yleisten alueiden osuus on 1 192 500,00 euroa (alv 0%) ja vesihuollon osuus on 70 000,00 euroa (alv 0%).
 

Ehdotus

 

Kaupunkikehityslautakunta päättä, että Liikenneviraston Lisäraiteen 1. vaiheen hankekokonaisuuteen RU 1 sisältyvä Järvenpään asemaurakka hankitaan Lemminkäinen Infra Oy:ltä kokonaishintaan 1 262 500,00 euroa (alv 0%).

 

Käsittely

Lautakunnan jäsen Pekka Luuk esitti, että esittelijän ehdotus hylätään, koska alueen kaavamuutoksesta on vireillä muutoksenhakuprosessi.

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että Pekka Luukin esitys raukesi kannatuksen puuttuessa, joten esittelijän ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti, että Liikenneviraston Lisäraiteen 1. vaiheen hankekokonaisuuteen RU 1 sisältyvä Järvenpään asemaurakka hankitaan Lemminkäinen Infra Oy:ltä kokonaishintaan 1 262 500,00 euroa (alv 0 %).

 

Merkittiin päätökseen Pekka Luukin eriävä mielipide.

 

Tiedoksi

Lemminkäinen Infra Oy Annina Peisa, Liikennevirasto Riitta Parviainen ja Juha Kansonen