Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kaupunkikehityslautakunnan kokousaikataulu / kevät 2018

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 105 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Konsernipalvelut on valmistellut kaikkien toimielinten kokousaikataulun vuodelle 2018. Aikataulussa on pyritty ottamaan huomioon mm. talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät ajoitukset sekä kaupunkikehityksen osalta tärkeät kaavoitushankkeet.

Aikataulu on luettavissa extranetissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää kokoontua kevään 2018 aikana seuraavasti:

Ajankohta

torstai                        25.1.2018

torstai                        15.2.2018

torstai                        22.3.2018

torstai                        12.4.2018

torstai                        17.5.2018

torstai                        14.6.2018

Aika:                         klo 17.15

Paikka:                     Seutulantalo, kokoushuone Eero, ellei erikseen toisin sovita.

Päätös

 

Hyväksyttiin