Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Lausunto: Hallituksen esitys uuden tieliikennelain muuttamisesta (kotihoidon pysäköintisäännöt)

JARDno-2019-3231

Valmistelija

  • Timi Veikkolainen, liikenneinsinööri, timi.veikkolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on 22.10.2019 lähettämässään sähköpostissa pyytänyt Järvenpään kaupungilta lausuntoa koskien uuden tieliikennelain muuttamista kotihoidon pysäköintiä koskevien säädösten osalta. Kotihoidon pysäköintiongelmat ovat säännöllinen keskustelunaihe ja Järvenpäässäkin on kotihoidon pysäköinnin helpottamiseksi tehty useita aloitteita. Tieliikennelaki ei kuitenkaan aiemmin ole mahdollistanut merkittävien parannusten toteuttamista.

Lakimuutosehdotus antaisi kaupungille mahdollisuuden myöntää erillisiä kotihoidon pysäköintilupia, jotka helpottaisivat pysäköintiä (verrattavissa vammaisten pysäköintiluvan sallimiin lievennyksiin). Järvenpään kaupunki puoltaa lausunnossaan (liitteenä) kotihoidon pysäköinnin helpottamista, mutta suosittelee tiettyjä muutoksia lakimuutosehdotukseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriölle kotihoidon pysäköintiä koskevasta uuden tieliikennelain muutosesityksestä.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin