Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

 

Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely:

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan lähettämisen jälkeen esityslistalle lisättiin kolme lisäpykälää. Puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että lautakunta yksimielisesti hyväksyi lisäasiat käsiteltäväksi kokouksessa.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin