Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Välskärinkatu 25 rakennettavasta asuinkerrostalokohteesta

JARDno-2019-3415

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Välskärinkatu 25 suunnitellusta seitsemän- ja kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon ja talousrakennuksen suunnitelmista..

Asemakaavaan liittyvä aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Välskärinkatu,_korttelit_724_ja_762_sekä_puistoalueet--/sivu.tmpl?sivu_id=8761

Kaupunkikuva-arkkitehti on antanut suunnitelmista 22.10.2019  seuraavan lausunnon:

"Rakennus pääasiassa toteuttaa asemakaavaa, paitsi porraskäytävästä tulee olla välitön yhteys piha- ja leikkialueelle. Jos pesu- ja kuivaustilojen sijainti olisi julkisivussa ikkunallisina (ja ovi ulos myös), se korvaa etäisyyttä porraskäytävästä. Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa porraskäytävän ja hissiblokin paikkoja, mutta se muuttaisi pohjaratkaisuita jonkin verran.

Värimääritysten osalta voidaan hyväksyä oranssi väri, mutta päätyjulkisivut voisivat  olla yhtenäisellä värillä. Rakennustapaohjeen tarkoituksena oli yhtenäisen värinen katujulkisivu ja eriväriset päädyt. Esitysmateriaaliin voisi tuottaa rakennustapaohjeen mukaisen värityksen. Rakennustapaohjeen ’kerrostalojen pitkissä julkisivuissa käytetään vaaleaa rappausta’ ei toteudu pitkissä julkisivussa, saumat on kuitenkin häivytetty julkisivun monimuotoisuuteen joten struktuuri on hyväksyttävissä."

 

Asemakaava-arkkitehti on antanut suunnitelmista 23.9.2019 seuraavan lausunnon:

"Suunnitelma on asemakaavan ja rakentamistapaohjeen mukainen."

 

Hankkeen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää löausuntonaan esittää , ettei lautakunnalla ole huomauttamista esitetyistä suunnitelmista.

 

Käsittely:

Asiantuntijoina kokouksessa oli kuultavana Pentti Kareoja, Arkhouse, sekä Jani Kervinen, Mestaritoiminta Oy

 

Asian käsittelyn aikana lautakunnan jäsen Laura Virkkunen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. (Peruste: HL 28.1 § 5-kohta: Yhteisöjäävi)

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

kai.teva@mestariasunnot.fi; pentti.kareoja@ark-house.com