Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Puistotie 3 suunnitellusta liikerakennuksesta

JARDno-2019-3410

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Puistotie 3 suunnitellusta liikerakennuksesta.

Asemakaavaan liittyvä aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Rajaniitynkatu_--/sivu.tmpl?sivu_id=6933

Asemakaava-arkkitehti on 5.11.2019 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Rakennusoikeuden vähäinen ylitys (korkeintaan 5 %) on rakennuslupaviranomaisen harkittavissa. Suunnitelma on muilta osin asemakaavan mukainen."

 

Hankkeen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa suunnitelmista. 

 

Käsittely:

Asiantuntijana kokouksessa oli kuultavana Kati Suomi WasaPlanilta

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

turo.ranta@wasagroup.fi; kati.suomi@wasaplan.fi