Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Lääkärinkuja 11 suunnitellusta päiväkodista

JARDno-2019-3123

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Lääkärinkuja 11 suunnitellusta kaksikerroksisen päiväkodin ja siihen liittyvien piharakennusten muodostamasta kokonaisuudesta. 

Asemakaavaan liittyvä aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Hyvinvointikampus--/sivu.tmpl?sivu_id=9100

Hankkeen suunnittelija esittelee kohdetta kokouksessa.

Asemakaava-arkkitehti on 17.9.2019 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Suunnitelma on asemakaavan mukainen."

Kaupunkikuva-arkkitehti on 2.10.2019 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Puollettu, mutta tarkistettavaa lausunnossa:

Rakennus ja pihat ovat asemakaavan mukaisesti suunniteltu tontille, sekä sovitettu hyvin ympäristöönsä. Rakennusteknisesti salaojitus, sekä pintavesien ohjaaminen toteutettava huolellisesti erillisen pintavesi- ja hulevesisuunnitelman mukaisesti (puuttuu materiaaleista) Kattovesien ohjaaminen rännien kautta suoraan rännikaivoihin ilman roiskevesiä julkisivuihin on tärkeää. Radonturvallinen alapohja riittävä tuuletus tulee vaatia rakennusluvassa.

Rakennuksen julkisivut ovat yksinkertaiset ja väritykseltään likimain rakennustapaohjeen mukaiset, kaksiväriset. Ikkunoiden värilliset puitteet sopivat teemaan. Tarkemmassa värimäärityksessä täytyy pitäytyä lähiympäristöstä poimittuihin väreihin (koodit määriteltävä), ettei ympäristöön lisätä vastavärejä tai eri sävyisiä harmaita/oransseja sävyjä, kuvassa väri näyttää syksyn väreihin ja alueeseen sopivalta.. Oranssinen alumiini kuvioitu verkko ei vielä kerro tarkasti millainen julkisivusta tulee. Hiilijalanjäljeltään alumiini on selkeästi korkeampi kuin esim. puisen julkisivun. Poistumisteiden osana olevat julkisivun oranssit aiheiden korvaamista puisilla pystyrimoilla tulee tutkia, olisi toivottavaa hiilijalanjäljen kannalta. Jos paloteknisesti se ei ole mahdollista, olisi oranssien osien taiteellinen näkemys esitettävä vielä tarkemmassa visualisoinnissa ja esittää verkon laatu.


Puu olisi materiaalina hiilijalanjäljeltään huomattavasti pienempi kuin alumiini, jonka tuotanto edellyttää energiaintensiivisiä erotus- ja jalostusprosesseja.


Tumman harmaan betonijulkisivun käsittelytapa tulee valita myös kestävästi, mielellään läpivärjättyä betonia kuin maalattua- rakennuksen elinkaarilaskelma ja hiilijalanjälki esitetään rakennuslupavaiheessa. Järvenpään kaupungin suunnitteilla olevan Resurssiviisaus tiekartan mukaisesti hankkeissa tutkitaan hiilijalanjälkeä, tavoitteena on kaupungin hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Asemapiirroksessa merkitty aita tulee soveltua visuaalisesi ympäristöönsä, siitä olisi hyvä olla suunnitelmakuvat hyväksyttäväksi.
LPA-alueen viimeisin suunnitelma, jossa on esitetty turvallinen yhteys LPA-alueelta päiväkodin pihalle. Tarvetta läpiliikenteen katkaisulle voi olla jatkossa. Kaavan pysäköintipaikan vaatimuksesta voidaan poiketa vähäisesti 40 autopaikasta 35 autopaikkaan ympärivuorokautisen toiminnan jakaessa pysäköinnin käyttöaikaa. Pyöräpysäköinnin saatto on hyvin sisennyksessä ja arviolta vähentävät autoilun saattoliikenteen tarvetta.
Rakennustapaohjeiden pihaohjeistuksen mukaisesti tulee tarkistaa; pääsisäänkäyntiä tulee korostaa pihakiveyksillä ja erottaa se huoltoliikenteestä. Talvikunnossapidon lumen läjitysalueet on näytettävä asemapiirroksessa. Hulevesien käsittelystä tulee laatia suunnitelma rakennuslupaa varten."

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää  lausuntonaan esittää, että 

  • tontille tulevan aidan tulee soveltua visuaalisesti ympäristöönsä.
  • suunnitelmakuvat tulee toimittaa rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi ennen aidan asentamista

 

Käsittely:

Asiantuntijoina asiassa oli kuultavana Kaisa- Liisa Raiskinmäki Raamiarkkitehdit  ja Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

jani.kervinen@mestaritoiminta.fi; kaisa-liisa.raiskinmaki@raamiarkkitehdit.fi