Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Kaupunkikehityksen maksut ja taksat 2020

JARDno-2019-3369

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan palvelualuelautakuntien tehtävänä on päättää palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista. Liitteenä on ehdotus osasta Kaupunkikehityslautakunnan alaisesta toiminnasta perittävistä maksuista 1.1.2020 alkaen. Liitteenä olevassa ehdotuksessa olevia maksuja on korotettu viimeksi Kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä 31.1.2019 § 5 vuodelle 2019. Poistuvat tuotteet/palvelut on hinnastossa yliviivattu ja uudet tuotteet/palvelut esitetty punaisella.

Maksuihin ei kohdistu suuria korotuspaineita, mutta nyt tehtävillä korotuksilla ja hinnantarkistuksilla on tarkoitus kattaa paremmin kustannustason nousua, kuten palkkoja. Hintoja on korotettu keskimäärin 3,0 % pois lukien viljelypalstat, joiden hintaa on korotettu 10,0 % sekä laituripaikat 5,0 % että veneen takaisin lunastus siirron jälkeen noin 13,0 % ja saatu arvo on pyöristetty seuraavaan tasasummaan.

Yleiskorotusta enemmän korotettuja ovat tonttijaot ja maanmittaustoimitukset. Tonttijaon laatiminen on ollut Järvenpäässä erittäin edullista (650 euroa/tonttijako). Esimerkiksi Keravalla ja Espoossa tonttijako maksaa 1000 euroa/tonttijako. Nykyinen hinta ei vastaa tonttijaon laatimisesta syntyneitä kustannuksia, mistä johtuen sen hintaa esitetään korotettavaksi yleiskorotusta enemmän (1.1.2020 alkaen 790 €/tonttijako). Myös tontin lohkomisen kustannuksissa on myös korotuspaineita, sillä kustannusvastaavuus ei nykyhinnoilla täyty. Tontin lohkomisen saa Suomessa edullisimmillaan Maanmittauslaitoksesta tuhannella eurolla. Koska Maanmittauslaitos lohkoo vuosittain toistakymmentä tuhatta kiinteistöä, on kustannusten skaalautuvuus huomattavasti Järvenpään, noin 50 tontin lohkomistahtia parempi. Tästä johtuen sekä tontin lohkomisen että muiden maanmittaustoimitusten hintoja on nostettu yleiskorotusta enemmän (tontin lohkominen jatkossa 1150 euroa/toimitus, muut maanmittaustoimitukset 700 euroa/toimitus).

Kaupunkikehityslautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat

  • Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.4.2019 alkaen on hyväksytty Kaupunkikehityslautakunnassa 21.3.2019 § 22.
  • Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontataksat on hyväksytty Kaupunkikehityslautakunnassa 28.2.2019 § 15 1.3.2019 alkaen voimassa oleviksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä Kaupunkikehityksen alaisesta toiminnasta perittävät maksut 1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti.

 

Käsittely:

 Asia käsiteltiin §:n 81 jälkeen, jonka jälkeen loput asiat käsiteltiin esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin