Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Satu Hänninen, esikuntapäällikkö, satu.hanninen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Iltakouluasiat koskevat pääsääntöisesti keskeneräisiä asioita, joita koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia ennen päätöksentekoa (JulkL 6 § 1 mom 9-k). Asiakirjat saattavat myös olla joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä julkisuuslain tai jonkin erityislain säännöksen perusteella, jolloin ne eivät tule julkisiksi päätöksenteon jälkeenkään.

 

Iltakouluasiat

1. Strategian jalkauttaminen; kaavoitusohjelma

 

Ilmoitusasiat

KH 28.10.2019 §262 Perhelän tontin 186-1-131-8 myynnistä ja toteuttamisesta päättäminen ·
KH 1.11.2019 §278 Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan hyväksyminen
KV 11.11.2019 §79 Perhelän tontin 186-1-131-8 myynnistä ja toteuttamisesta päättäminen
KV 11.11.2019 §83 Resurssiviisas Järvenpää-tiekartan hyväksyminen

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslauatkunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin