Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Välskärinkatu 27 rakennettavasta asuinkerrostalokohteesta

JARDno-2019-2022

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Välskärinkatu 27 suunnitelluista kahden asuinkerrostalon sekä niihin liittyvän talousrakennuksen muodostamasta kokonaisuudesa. 

Asemakaavaan liittyvä aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Välskärinkatu,_korttelit_724_ja_762_sekä_puistoalueet--/sivu.tmpl?sivu_id=8761

Kaavoitusjohtaja on antanut hankkeesta seuraavan lausunnon:

"Suunnitelma on voimassa olevan asemakaavan ja asemakaavaa täydentävän rakentamistapaohjeen mukainen."

Liitteenä pääpiirustus- ja näkymä luonnoksia.

 

Käsittely:

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan jäsen Antti Heikkilä (HL 28 § 1 mom 1 kohta : Asianosaisjulkisuus).

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa suunnitelmista. 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

pekka.karhumaa@sikla.fi; toimisto@anttiheikkila.fi