Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Satu Hänninen, asiakaspalvelupäällikkö, satu.hanninen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tiedoksi kaupunginhallituksen päätökset

 

  • KV 20.5.2019 § 35 KS-muutokset Vanhankylänniemen ammattityöpajan määrärahasiirto, K-U kierrätys- ja toimintakeskuksen yhteistyö.
  • KV 20.5.2019 § 35  Investointien TA-muutos Tietoliikenteen solmupisteen siirto, Kunnallistekniikka muu rakentaminen
  • KH 27.5.2019 §137 Vahingonkorvauksesta ja ennallistamisesta päättäminen kiinteistön kauppaan liittyen
  • KH 27.5.2019 §138 Puitesopimus kortteliin 147, Tupalantie
  • KH 3.6.2019 §152 Maankäyttösopimus kortteliin 711, Kaskitie 1
  • KH 3.6.2019 §154 Määräalan myyminen tontista 186-1-146-1 Harjuvaarankuja

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin