Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Vuoden 2019 Järkevä-palkinnon saaja

JARDno-2019-3657

Valmistelija

  • Essi Hämäläinen, projektiasiantuntija, essi.hamalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuosittain jaettavalla tunnustuksella nostetaan esille kaupungissa tapahtuvaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa, joka parantaa yhteisön hyvinvointia. Voittajan valinnassa huomioidaan kestävän kehityksen näkökulmasta toiminnan vaikuttavuus, esimerkillisyys, pitkäkestoisuus sekä yhteisöllisyys. Palkittava voi olla järvenpääläinen yksityis-
henkilö, ryhmä, yhdistys tai yritys. Saajia voi olla useita, mikäli he ovat toteuttaneet yhdessä palkittavan teon tai toiminnan. Järkevä-palkinnon saajan valitsee Järvenpään
kaupunkikehityslautakunta.

Järkevä-palkinnon saajaa ovat kaupunkilaiset voineet ehdottaa 19.11.-8.12.2019 –välisenä aikana. Tiedote on julkaistu mm. kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkikehityksen, Järvenpään kaupungin ja Järvenpään Facebook-ryhmissä. Palkinnon saajaa onvoinut ehdottaa vapaamuotoisella kirjelmällä. Määräaikaan mennessä saapui 9 ehdotusta 5:stä eri ehdokkaasta.

Aikaisempien vuosien palkitut on esitetty liitteessä A.
Vuoden 2019 ehdokkaat on esitelty tarkemmin liitteessä B.

Ehdotukset

Yhdistykset, yhteisöt ja seurat sekä yksityiset henkilöt
1. Maastopyöräily Järvenpää-ryhmä
2. Maastopyöräily Järvenpää-ryhmä
3. Maastopyöräily Järvenpää-ryhmä
4. Maastopyöräily Järvenpää-ryhmä
5. Maastopyöräily Järvenpää-ryhmä
6. Ari Kuisma ja Henry Berg
7. Eino Lehtinen

Yritykset

8. Tanssiopisto Keto ja Leila Ketola
9. K-Citymarket ja Sesonki

10. LIDL Suomi ky Järvenpään jakelukeskus

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely

Lautakunnassa käydyn keskustelun perusteella esittelijä ehdotti Järkevä-palkinnon saajaksi LIDL Suomi ky Järvenpään jakelukeskusta.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa antaman ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset