Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Rakennusvalvonnan taksan uusiminen

JARDno-2019-3603

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan palvelualuelautakuntien tehtävänä on päättää palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista. Liitteenä on ehdotus kaupunkikehityslautakunnan alaisen rakennusvalvonnan toiminnasta perittävistä maksuista 1.1.2020 alkaen. Voimassaoleva rakennusvalvonnan lupa- ja valvontataksa on hyväksytty Kaupunkikehityslautakunnassa 28.2.2019 § 15 1.3.2019 alkaen. Tuolloin taksaan tehtiin lainsäädännön ja rakennusvalvonnan toiminnan muutoksesta johtuneita täydennyksiä ilman tasokorostusta. Viimeisin korotus tuli voimaan 1.1.2016 kaupunkikehityslautakunnan 10.12.2015 § 72 tekemällä päätöksellä.

Kuntaliiton suosituksen mukaan kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettavaksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Kuntaliitto myös suosittelee maksujen tarkastamista ja muuttamista joka vuosi. Riittäviä maksutuloja tarvitaan rakennusvalvonnan toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä asiakkaita ja hallintoa palvelevan kehitystyön kustannusten kattamiseksi. Vireillä olevan tarkistetun taksan tavoitteena on saada katettua taksatuloilla rakennusvalvonnasta kaupungille aiheutuvat kustannukset.

Taksaehdotus vastaa sisällöltään ja tasoltaan pääosin Hyvinkään rakennusvalvonnan voimassaolevaa taksaa. Rakennusvalvontojen yhteistyön tiivistymisen myötä on luentevaa harmonisoida myös maksut. Kootus on pääosin noin 18 %.Tyypillisen omakotitalorakentajan lupakustannukset nousevat esityksen myötä noin 290 euroa.

Muutokset taksaan esitetään liitteenä olevassa ehdotuksessa punaisella ja poistetut kohdat on yliviivattu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksut 1.1.2020 lukien mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Käsittely

Jouni Vastamäki esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset