Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kinnarin koulun alue, vaihe III, rakentaminen

JARDno-2019-2622

Valmistelija

  • Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija / lisätiedot

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere ja projektipäällikkö Marja-Liisa Tiensuu

Järvenpään kaupunki on julkaissut Kinnarin koulun alue vaihe III nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 6.11.2019 (ilmoituksen numero 2019 – 022907). Kinnarin koulun alue vaiheeseen III sisältyy Puistotie välillä Kinnarinpolku-Koulukuja, Kinnarinpolku välillä Puistotie-Metsolantie ja Tataarikuja

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. Tarjouspyyntö on liitteenä.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää lisätietokysymyksiä hankintaan. Lisätietokysymykset tuli jättää 22.11.2019 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 2 kysymystä. Esitetyt kysymykset ja annetut vastaukset ovat liitteenä.

Määräaikaan 29.11.2019 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:
- Recset Oy 
- RTA-YHTIÖT OY 
- Karpin Kaivin Oy 
- VRJ Etelä-Suomi Oy 
- VM Suomalainen Oy 

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö. 

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit kahdelta (2) viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa myös selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä.

Tarjouksen jättänyt Karpin Kaivin Oy:n tarjouspyynnössä vaaditut soveltuvuusvaatimukset eivät täyttyneet. Tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yleiset kriteerit /tiedot)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Laatuvaatimukset on huomioitu asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan kohteen kriteereissä sekä esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.

Suoritetun hintavertailun perusteella Kinnarin koulun alue vaihe III urakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti VM Suomalainen Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

VM Suomalainen Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 5.12.2019 Tilaajavastuu.fi palvelusta.

Taloudelliset vaikutukset

Kinnarin koulun alue vaihe III VM Suomalainen Oy:n kokonaishintainen tarjous on 838 000, 00 euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuoden 2020 investointiohjelmassa. 

Kustannuksista 58 %, 486 040 ,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630237 ja 42 %, 351 960,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630237 / 18660802.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

OKT

Toimivalta

Hallintosääntö 1.4.2019, liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. valita hankinnan "Kinnarin koulun alue vaihe III" urakkasopimuskumppaniksi VM Suomalainen Oy:n
  2. valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
  3. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
  4. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset