Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta

JARDno-2019-3640

Valmistelija

  • Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityksen palvelualueella on havaittu tarve uudistaa viranhaltijoiden toimivaltasäännöksiä työn uudistamisen ja uusien perustettujen virkojen vuoksi. Muutosten keskeisin tarkoitus on uudistaa työn tekemisen prosesseja kohti itseohjautuvaa ja tehokkaasti toimivaa organisaatiota. Muutoksilla mm. delegoidaan päätösvaltaa johtavilta viranhaltijoilta valmisteleville virkamiehille. Asiakokonaisuudet, joiden osalta päätösvaltaa delegoidaan, ovat rutiininomaisia päätöksiä, joilla ei ole linjaavia tai kauaskantoisia vaikuksia kokonaisuuden kannalta. Muutoksella pyritään siihen, että oikeat tahot päättäisivät oikean kokoisista asioista, ja siten käyttäisivät työaikaansa tehokkaasti. Muutoksella pyritään myös siihen, että usein toistuvat prosessit olisivat jouhevia ja nopeita. Ratkaisuvaltarajoihin ei ehdoteta muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

• hyväksyä Kaupunkikehityksen palvelualueen toimivallat ja viranhaltijoiden päätösvalta - asiakirjan liitteineen

• että liitteen mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan. Muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

"Kaupunkikehityslautakunta päättää

• hyväksyä Kaupunkikehityksen palvelualueen toimivallat ja viranhaltijoiden päätösvalta - asiakirjan liitteineen

• että liitteen mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.2.2020 alkaen."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunkikehitysjohtaja, Kaavoitusjohtaja, Tonttipäällikkö, Yleiskaavapäällikkö, Maanmittausinsinööri, Asemakaava-arkkitehti, Johtava rakennustarkastaja