Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Satu Hänninen, esikuntapäällikkö, satu.hanninen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Iltakouluasiat koskevat pääsääntöisesti keskeneräisiä asioita, joita koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia ennen päätöksentekoa (JulkL 6 § 1 mom 9-k). Asiakirjat saattavat myös olla joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä julkisuuslain tai jonkin erityislain säännöksen perusteella, jolloin ne eivät tule julkisiksi päätöksenteon jälkeenkään.

Iltakouluasiat

  1. Hyvinvointisuunnitelma 2020 - 2021

Ilmoitusasiat

  1. KKV:n ilmoitus 28.11.2019
  2. KH 18.11.2019 § 291 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Alhotien alueen suunnittelussa ja tontinluovutuksessa
  3. KH 18.11.2019 § 295 Uusi Järvenpään Yhteiskoulun kampus (JYK) hankkeen etenemismalli
  4. KH 2.12.2019 § 314 Tontin 186-7-704-38 Antoninkuja 2 myyminen
  5. KH 2.12.2019 § 315 Asemakaavan muutos, Harjulan koulu, Verkkotie 12

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Mari Karsio esitteli hyvinvointisuunnitelmaa. Tammikuussa Kirsi-Marja Karjalainen esittelee asiaa lautakunnalle laajemmin.

Päätös

Hyväksyttiin.