Kaupunkikehityslautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Valtuustoaloite / Järvenpäästä todellinen pyöräilykaupunki

JARDno-2018-526

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 22.1.2018

Valtuustoaloite / Järvenpäästä todellinen pyöräilykaupunki / Katri Kuusikallio ja 39 valtuutettua.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

______________

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää liitteenä 1 olevan valtuustoaloitteen edelleen kaupunkikehitys -yksikölle valmisteltavaksi.

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa Katja Repo ehdotti seuraavaa muutosta kaupunginhallituksen päätösehdotukseen:

Kaupunginhallitus päättää lähettää liitteenä 1 olevan valtuustoaloitteen edelleen kaupunkikehitys -yksikölle valmiteltavaksi ja selvitettäväksi Helsingin kaupungin laatimien pyöräliikenteen suunnitteluohjeiden (pyoraliikenne.fi) soveltuvuus Järvenpäässä.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lähettää liitteenä 1 olevan valtuustoaloitteen edelleen kaupunkikehitys -yksikölle valmisteltavaksi ja selvitettäväksi Helsingin kaupungin laatimien pyöräliikenteen suunnitteluohjeiden (pyoraliikenne.fi) soveltuvuus Järvenpäässä.

Valmistelija

  • Timi Veikkolainen, liikenneinsinööri, timi.veikkolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.1.2018 § 8 hyväksynyt aloitteen siitä, että Järvenpäästä tehdään todellinen pyöräilykaupunki, jossa mm. kevyen liikenteen väyliä kehitetään, ekologisuus huomioidaan ja ennalta ehkäistään tuki-ja liikuntaelinten ongelmia.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen kaupunkikehityksen palvelualue esittää seuraavaa:

Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma laadittiin vuoden 2018 aikana, ja se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.4.2019. Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelmassa määriteltiin toimenpiteet ja periaatteet, joilla kaupungin pyöräliikennettä pystytään parhaiten kehittämään, ja näiden toimenpiteiden priorisoinnista laadittiin jatkotyö. Pyöräliikenteen kehittämisen toimenpiteisiin on varattu kaupungin investointiohjelmassa erilliset vuotuiset määrärahat, joiden puitteissa toimenpiteitä toteutetaan. Tämän ohella kaupunkitekniikan- ja liikenteen suunnittelussa otetaan jatkossa huomioon pyöräliikenteen suunnittelun päivitetyt periaatteet.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

1.hyväksyä edellä selosteessa olevan vastauksen valtuustoryhmän aloitteeseen koskien, että Järvenpäästä tehdään todellinen pyöräilykaupunki, jossa mm. kevyen liikenteen väyliä kehitetään, ekologisuus huomioidaan ja ennalta ehkäistään tuki-ja liikuntaelinten ongelmia.

2.todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.