Kaupunkikehityslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ilmoitusasiat

1. KH 25.10.2021§ 279 Elinvoimajohtajan viran virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 

2. KH 25.10.2021§ 280 Myllytien kortteli 634 myyminen

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.