Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Valtuustoaloite: Turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkaamiselta / Heini Liimatainen ja 24 valtuutettua

JARDno-2018-1142

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuustossa 19.3.2018 Heini Liimatainen (vas.) esitteli valtuustoaloitteen "Turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkaamiselta". Aloite merkittiin pöytäkirjan liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä valtuustoaloitteen "Turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkaamiselta" tiedoksi ja lähettää sen edelleen valmisteltavaksi Kaupunkikehityksen palvelualueelle

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtuutettu Heini Liimatainen on tehnyt valtuustoaloitteen (24 allekirjoittajaa) " Turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkamiselta" kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.3.2018. 

Aloitteen sisältö

Vuoden 2018 alusta on astunut voimaan työttömyysturvan aktiivimalli, mikä mahdollistaa työttömyysturvan leikkaamisen 4,65 %:lla, jos työtön ei täytä 65 päivän tarkastelujakson aikana vaadittuja aktivoitumiseksi katsottavia ehtoja.

Malli voi johtaa työttömän kohtuuttomaan tilanteeseen, sillä työtä ja työllistämistä edistäviä palveluita ei ole riittävästi tarjolla. Työttömällä ei Järvenpäässä ole oikeutta myöskään lapsen kokiopäiväiseen päivähoitoon, joten leikkuri voi heilahtaa, jos lasta ei saa aktivoinnin ajaksi päivähoitoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

  • Järvenpään kaupunki selvittää, kuinka moni järvenpääläinen työtön on joutunut niin sanotun aktiivimallin piiriin ilman, että heillä on mahdollisuuksia työllistyä tai päästä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin

 

  • selvityksen pohjalta kartoitetaan, kuinka paljon maksaisi näiden henkilöiden työllistäminen tai työllisyyspoliittisten toimenpiteiden piiriin ohjaaminen

 

  • yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa järjestetään kaupungin talousarvion puitteissa jokaiselle järvenpääläiselle työttömälle työllisyysmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin niin, etteivät he joudu aktiivimallin työttömyysturvaleikkurin piiriin

 

  • lisäksi haluamme selvitettäväksi, kuinka moni järvenpääläinen työtön on joutunut kieltäytymään aktivointijaksosta, koska hänellä ei ole lapselleen kokoaikaista hoitopaikkaa tai koska hoitopaikkaa ei ole saatu aktivointijakson ajaksi järjestettyä

 

Aloitteen johdosta työllisyyspalveluiden päällikkö on laatinut vastineen, joka jaetaan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää vastauksena valtuustoaloitteeseen "Turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkamiselta"

  • hyväksyä aloitteen johdosta työllisyyspalveluiden päällikön antaman vastineen

 

  • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Päätös

 

Hyväksyttiin