Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Välskärinkatu välillä Kaskitie-Pajalantie rakentaminen, hankinta

JARDno-2018-1749

Valmistelija

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi
  • Marja-Liisa Tiensuu, hankinta- ja sopimushallinnan erityisasiantuntija, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Välskärinkatu välillä Kaskitie-Pajalantie rakentaminen sisältyy kaupungin investointi- ja kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan 2018.

Katusuunnitelma on hyväksytty suunnittelupäällikön päätöksellä 12.2.2018 § 5  JARDno-2018-406.

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut Välskärinkatu välillä Kaskitie-Pajalantie rakentamisurakan. Hankinta toteutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin kansallinen hankintailmoitus (ilmoituksen numero 2018-008145) Hilma-julkaisujärjestelmässä 6.4.2018. Tarjouspyyntö on liitteenä. Tarjouspyyntöä täsmennettiin Lisäkirjeillä 1. Lisäkirje1 on liitteenä.
Määräaikaan 2.5.2018 klo 11.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

1.  Kujetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy

2.   Maamerkki Infra Oy

3.   SRV Infra Oy

4.   VM Suomalainen Oy

        
Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjouksen käsittely toteutetaan seuraavasti:.

1. Tarjousten avaaminen

2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen

3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

4. Tarjousten vertailu

5. Selonottoneuvottelu

6. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen

7. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajan soveltuvuuden toteamiseksi, että tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä tarjouspyynnössä luetellut soveltuvuutta osoittavat asiakirjat ja/tai selvitykset. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjoajien tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Tarjouskilpailun ratkaisuperuste on halvin kokonaishinta. Suoritetun hintavertailun perusteella Välskärinkatu välillä Kaskitie-Pajalantie rakentamismisurakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy. Tarjoushinnat ovat liitteessä.

Taloudelliset vaikutukset

Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy:n kokonaishintainen tarjous on 799 000,00 euroa (alv 0 %). 

Määräraha on varattu vuoden 2018 investointiohjelmassa.

Kustannuksista 60%, 479 400,00 euroa (alv 0%)  osoitetaan investoinikohteelle 18693001 / 18630225

Kustannuksista  40%, 319 600,00 euroa (alv 0%)  osoitetaan investoinikohteelle 18693001 / 18630225 / seuranta 2 18660802.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, diaari, pykälä ja tilausviite 186 8500.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että

  • Välskärinkatu välillä Kaskitie-Pajalantie rakentamisurakan sopimuskumppaniksi valitaan Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy
  • urakkasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman
  • hankinta tulee osapuolia sitovaksi, kun urakkasopimus on allekirjoitettu
  • kaupunkitekniikan johtaja allekirjoittaa urakkasopimuksen

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

asianosaiset