Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Sibeliuksenväylä Rantakadun kiertoliittymän rakentaminen, hankinta

JARDno-2018-1000

Valmistelija

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Perustelut

Helsingintien rakentaminen välillä Sibeliuksenväylä Rantakadun kiertoliittymä sisältyy kaupungin investointi- ja kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan 2018.

Helsingintien välillä Rantakatu - pääradan alikulku katusuunnitelmaehdotus on hyväksytty suunnittelupäällikön päätöksellä 13.7.2017 § 7  JARDno-2017-714.

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut Järvenpään kaupungin Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän rakentaminen 2018- nimisen rakentamisurakan. Hankinta toteutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus (ilmoituksen numero 2018-004905) Hilma-julkaisujärjestelmässä 5.3.2018. Tarjouspyyntö on liitteenä. Tarjouspyyntöä täsmennettiin Lisäkirjeillä 1. Lisäkirje1 on liitteenä.
Määräaikaan 6.4.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

1.    Hyvinkään Tieluiska Oy

2.    Kujetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy

3.    Maamerkki Infra Oy

4.    VM Suomalainen Oy

        
Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjouksen käsittely toteutetaan kuudessa vaiheessa.


1. Tarjousten avaaminen
2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen
3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
4. Tarjousten vertailu
5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen
6. Hankintasopimuksen solmiminen

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajan soveltuvuuden toteamiseksi, että tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä tarjouspyynnössä luetellut soveltuvuutta osoittavat asiakirjat ja/tai selvitykset. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjoajien tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Tarjouskilpailun ratkaisuperuste on halvin kokonaishinta. Suoritetun hintavertailun perusteella Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän rakentamismisurakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti Maamerkki Infra Oy. Tarjoushinnat ovat liitteessä.

Taloudelliset vaikutukset

Maamerkki Infra Oy:n kokonaishintainen tarjous on 906 900,00 euroa (alv 0 %). 

Määräraha on varattu vuoden 2018 investointiohjelmassa.

Kustannuksista 71%, 643 899,00 euroa (alv 0%)  osoitetaan investoinikohteelle 18693001 / 18630254

Kustannuksista  29%, 263 001,00 euroa (alv 0%)  osoitetaan investoinikohteelle 18693001 / 18630254 / seuranta 2 18660802.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, diaari, pykälä ja tilausviite 186 8500.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että

  • Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän rakentaminen 2018 rakentamisurakan sopimuskumppaniksi valitaan Maamerkki Infra Oy
  • urakkasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman
  • hankinta tulee osapuolia sitovaksi, kun urakkasopimus on allekirjoitettu
  • kaupunkitekniikan johtaja allekirjoittaa urakkasopimuksen

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

tarjoajat