Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Lautakunta-aloite: Sahankaaren rakentaminen asemakaavan mukaiseksi

JARDno-2018-1163

Valmistelija

  • Tia Salminen, suunnittelupäällikkö, tia.salminen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

As Oy Järvenpään Sahankaari 17 ja As Oy Järvenpään Sahankaari 27 ovat jättäneet 19.3.2018 aloitteen koskien Sahankaaren rakentamista 6 Pöytäalho -kaupunginosassa. Aloitteessa vaaditaan, että Sahankaari tulisi rakentaa alueen runsaan liikennöinnin sekä kadun huonon kunnon vuoksi välittömästi.

Vastauksena aloitteeseen kaupunkitekniikka esittää seuraavaa:

Sahankaari on asemakaavassa katualuetta, joka ei kuitenkaan ole tällä hetkellä Järvenpään kaupungin maanomistuksessa. Sahankaarelta ei ole voimassaolevaa katusuunnitelmaa. Sahankaaren katualue on pääosin rakentamaton ja jäsentymätön eri toimintojen ja liikennemuotojen, kuten pysäköinnin, jalankulun ja pyöräilyn sekä ajoliikenteen osalta. Sahankaaren suunnittelu kytkeytyy tiiviisti myös Hallintokadun sekä nykyisen Järvenpään kaupungintalon alueen tuleviin maankäytön ratkaisuihin.

Aloitteen pohjalta Sahankaari nostetaan vuoden 2019 kunnallistekniikan suunnitteluohjelmaan ja käynnistetään keskustelu maanomistajan kanssa katualueen suunnittelun ja tulevan haltuunoton osalta. Sahankaaren rakentaminen pyritään ajoittamaan investointiohjelmaan. Rakentaminen ajoittunee aikaisintaan vuoteen 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • vastauksena aloitteeseen antaa edellä selosteessa olevan kaupunkitekniikan antaman vastauksen
  • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

As Oy Järvenpään Sahankaari 17, As Oy Järvenpään Sahankaari 27