Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Kesätyöllistämisen tuet työnantajille 2018 (kesäseteli)

JARDno-2018-1027

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin kesäseteliä voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous.

Kesäseteliä voidaan myöntää järvenpääläisen 15 - 18- vuotiaan nuoren palkkaamiseksi. Tukea voidaan myöntää työnantajille  2 – 4 viikon työsuhteisiin (14 – 28 päivää).  

Kesätyösuhteen on toteuduttava 1.6. – 31.8.2018 välisenä aikana.  Kesäseteli maksetaan työsuhteen jälkeen, mutta voidaan varata ennakkoon. 

Kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesäseteliin, eivät myöskään kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistö omistuksessa olevat organisaatiot.

Myöntämisen periaatteet

1. Kesäseteliä myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää. Kesäseteli kannattaa siis varata ennakkoon. 

2. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen (tes) mukainen. Mikäli alalla ei ole tes:iä, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen. 

3. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa.

4. Kesäseteliä maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan kuitenkin enintään 200 euroa 2 viikon ajalta ja 400 euroa 4 viikon ajalta/työllistetty nuori. Työssäoloajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Kesäseteliä voi hakea useammasta nuoresta.

Maksettavan setelin määrään vaikuttaa työsuhteen kesto ja työtuntien määrä. Kts. liite.

 

Kesäsetelin hakemiseen on kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1.

Työnantaja hakee kesäsetelin ennakkoon hakemuksella 15.3. – 15.5. välisenä aikana. Hakemuksen saavuttua kesäseteli(t) varataan työnantajalle. Mikäli työsuhde ei toteudukaan, siitä on viipymättä ilmoitettava työllisyysyksikköön. Kesäseteli(t) maksetaan työsuhteen jälkeen. Ennakkoon varattu tuki on haettava tilityslomakkeella viimeistään 30.10.2018.

TAI

Vaihtoehto 2.

Työnantaja hakee kesäseteli(t) tilityslomakkeella vasta toteutuneiden työsuhteiden jälkeen. Kesäseteliä on haettava viimeistään 30.10.2018.

 

HUOM !

Kesäseteliä maksetaan työnantajille kuitenkin aina hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahoja riittää.

Järvenpään kaupunki myöntää jokaiselle työnantajalle kesäsetelin (yllä mainittujen kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä 2018 päättävän 9. luokkalaisen nuoren. 

Ehdotus

Esittelijä

Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että Järvenpään kaupunki voi myöntää työnantajille tukea nuorten 15 - 18 vuotiaitten kesätyöllistämiseen edellä selosteessa esitetyllä tavalla.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin kesäseteliä voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous.

Kesäseteliä voidaan myöntää järvenpääläisen 15 - 18- vuotiaan nuoren palkkaamiseksi. Tukea voidaan myöntää työnantajille  2 – 4 viikon työsuhteisiin (14 – 28 päivää).  

Kesätyösuhteen on toteuduttava 1.6. – 31.8.2018 välisenä aikana.  Kesäseteli maksetaan työsuhteen jälkeen, mutta voidaan varata ennakkoon. 

Kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesäseteliin, eivät myöskään kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistö omistuksessa olevat organisaatiot.

Myöntämisen periaatteet

1. Kesäseteliä myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää. Kesäseteli kannattaa siis varata ennakkoon. 

2. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen (tes) mukainen. Mikäli alalla ei ole tes:iä, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen. 

3. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa.

4. Kesäseteliä maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan kuitenkin enintään 200 euroa 2 viikon ajalta ja 400 euroa 4 viikon ajalta/työllistetty nuori. Työssäoloajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Kesäseteliä voi hakea useammasta nuoresta.

Maksettavan setelin määrään vaikuttaa työsuhteen kesto ja työtuntien määrä. Kts. liite.

 

Kesäsetelin hakemiseen on kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1.

Työnantaja hakee kesäsetelin ennakkoon hakemuksella 15.3. – 15.5. välisenä aikana. Hakemuksen saavuttua kesäseteli(t) varataan työnantajalle. Mikäli työsuhde ei toteudukaan, siitä on viipymättä ilmoitettava työllisyysyksikköön. Kesäseteli(t) maksetaan työsuhteen jälkeen. Ennakkoon varattu tuki on haettava tilityslomakkeella viimeistään 30.10.2018.

TAI

Vaihtoehto 2.

Työnantaja hakee kesäseteli(t) tilityslomakkeella vasta toteutuneiden työsuhteiden jälkeen. Kesäseteliä on haettava viimeistään 30.10.2018.

 

HUOM !

Kesäseteliä maksetaan työnantajille kuitenkin aina hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahoja riittää.

Järvenpään kaupunki myöntää jokaiselle työnantajalle kesäsetelin (yllä mainittujen kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä 2018 päättävän 9. luokkalaisen nuoren. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää myöntää kesätyöllistämistuen liitteessä esitetyille yrityksille.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

  • Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin kesäseteliä voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous.

Kesäseteliä voidaan myöntää järvenpääläisen 15 - 18- vuotiaan nuoren palkkaamiseksi. Tukea voidaan myöntää työnantajille  2 – 4 viikon työsuhteisiin (14 – 28 päivää).  

Kesätyösuhteen on toteuduttava 1.6. – 31.8.2018 välisenä aikana.  Kesäseteli maksetaan työsuhteen jälkeen, mutta voidaan varata ennakkoon. 

Kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesäseteliin, eivät myöskään kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistö omistuksessa olevat organisaatiot.

Myöntämisen periaatteet

1. Kesäseteliä myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää. Kesäseteli kannattaa siis varata ennakkoon. 

2. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen (tes) mukainen. Mikäli alalla ei ole tes:iä, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen. 

3. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa.

4. Kesäseteliä maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan kuitenkin enintään 200 euroa 2 viikon ajalta ja 400 euroa 4 viikon ajalta/työllistetty nuori. Työssäoloajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Kesäseteliä voi hakea useammasta nuoresta.

Maksettavan setelin määrään vaikuttaa työsuhteen kesto ja työtuntien määrä. Kts. liite.

 

Kesäsetelin hakemiseen on kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1.

Työnantaja hakee kesäsetelin ennakkoon hakemuksella 15.3. – 15.5. välisenä aikana. Hakemuksen saavuttua kesäseteli(t) varataan työnantajalle. Mikäli työsuhde ei toteudukaan, siitä on viipymättä ilmoitettava työllisyysyksikköön. Kesäseteli(t) maksetaan työsuhteen jälkeen. Ennakkoon varattu tuki on haettava tilityslomakkeella viimeistään 30.10.2018.

TAI

Vaihtoehto 2.

Työnantaja hakee kesäseteli(t) tilityslomakkeella vasta toteutuneiden työsuhteiden jälkeen. Kesäseteliä on haettava viimeistään 30.10.2018.

 

HUOM !

Kesäseteliä maksetaan työnantajille kuitenkin aina hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahoja riittää.

Järvenpään kaupunki myöntää jokaiselle työnantajalle kesäsetelin (yllä mainittujen kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä 2018 päättävän 9. luokkalaisen nuoren. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää myöntää kesätyöllistämistuen liitteessä esitetyille yrityksille.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

Erillisen tiedoston mukaan.