Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Wärtsilänkatu 10 suunnitelluista kahdesta asuinkerrostalosta

JARDno-2018-2020

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat.

Tontti sijaitsee monimuotoista sosiaalitointa, terveydenhuoltoa sekä asumista palvelevien rakennusten korttelialueella. Asemakaavaan liittyvä kaavakartta ja kaavaselostus löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Wärtsilänkatu_10--/sivu.tmpl?sivu_id=8522

 

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula on antanut kohteesta seuraavan lausunnon:

”Ajoyhteys Wärtsilänkadulta tontille ja pysäköintiin palvelee myös naapuritontin nro.20 asiakas- ja työliikennettä. Rakennuksen A pääsisäänkäynti ja 1.kerroksen tukiasuntojen sisäänkäynti on merkitty ajoyhteyden alkupäähän naapurikiinteistön kohdalle. Asemapiirustuksesta on tulkittavissa, että jalankulku sisäänkäynteihin tapahtuu ajokaistaa pitkin. Tätä ratkaisua ei voi pitää turvallisena huomioiden Wärtsilänkadun liittymän läheisyys, tontilta 20 tuleva liikenne ja kyseisen tontin 9 huolto- ja muu liikenne. Sisäänkäynteihin tulisi osoittaa turvallinen, ajoradasta erotettu jalankulku rakennuksen vierestä Wärtsilänkadun kevyen liikenteen käytävältä.

Julkisivupiirustuksissa on parvekekaiteet merkitty "kirkkaana röpelölasina". Ilmeisesti materiaali on pinnasta johtuen osittain läpikuultava. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee varmistaa, että kaidemateriaali ei tule olemaan läpinäkyvä, vaan nimenomaan läpikuultava.”

 

Pääsuunnittelija Jarkko Kontinen esittelee suunnitelmia kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että parvekekaiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee varmistaa, että kaidemateriaali ei tule olemaan läpinäkyvä vaan nimenomaan läpikuultava.

Päätös

 

Hyväksyttiin