Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Rajaniitynkatu 10 suunnitelluista liikerakennuksesta

JARDno-2018-2018

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat.

Tontti sijaitsee liikerakennusten korttelialueella, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Asemakaavaan liittyvä kaavakartta ja kaavaselostus löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Rajaniitynkatu_--/sivu.tmpl?sivu_id=6933

Kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari- Jääskö on antanut kohteesta seuraavan lausunnon:

Kaavamääräysten mukaista rakennusoikeutta elintarvikkeiden myyntipinta- alasta ei käytetä tällä tontilla, se täytyisi asemapiirroksessa mainita. Hulevesisuunnitelma puuttuu dokumenteista. Maavallin tulee olla asemakaavan mukaisesti kahden metrin korkuinen ja se tulee istuttaa tiheään havupuilla ja pensailla. Muutoin asemakaavan mukainen.

Rakentaminen on asemakaavan mukaista ja väritykseltään soveltuvaa alueelle, mutta pihan ja hulevesien käsittelyyn voi noudattaa Boogien asemakaavan rakentamistapaohjetta (eteläpuoleinen kaupan alue; https://www.jarvenpaa.fi/attachments/text_editor/12501.pdf?name=Rakentamistapaohje). Harmaaseen seinään voisi hyväksyttää esikseen valokuvarasterin (harmaa/mustasävyisenä) yrityksen teemaan liittyvänä korostuksena esim. yhteen päätymoduuliin koko rakennuksen korkuisena.”

Pääsuunnittelija Lena Benita Grönhage esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että

  • maavallin tulee olla asemakaavan mukaisesti kahden metrin korkuinen ja se tulee istuttaa tiheään havupuilla ja pensailla.

 

  • harmaan seinän elävöittämistä kaupunkikuva- arkkitehdin lausunnon mukaisesti tulee tutkia yhteistyössä kaavoituksen kanssa.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin