Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kaupunkikehityksen johdon raportti ajalta 1.1.-30.4.2018

JARDno-2018-1846

Valmistelija

  • Annika Allen, hallintoasiantuntija, annika.allen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1.–30.4.2018, talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta sekä tilinpäätösennusteesta.

Konsernipalvelut ja palvelualueet raportoivat talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta. Tilinpäätösennuste tehdään FPM-järjestelmään talouspäälliköille annetun ohjeen mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä tiedoksi Johdon raportin 1 ajalta 1.1. - 30.4.2018.

Päätös

 

Hyväksyttiin