Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Vuoden 2021 Järkevä-palkinnon saajan valinta

JARDno-2021-2491

Valmistelija

 • Essi Hämäläinen, projektiasiantuntija, essi.hamalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järkevä-palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin Järvenpäässä tehtäviä ympäristötekoja ja resurssiviisasta toimintaa. Resurssiviisauden idea on pienentää haitallisia ympäristövaikutuksia siten, että samalla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja vahvistetaan alueen kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa.

Palkinto jaetaan vuosittain ja se myönnetään ympäristön hyvinvoinnin tai laajemmin resurssiviisaan toiminnan edistämisestä. Järkevä-palkinnon myöntämisessä pidetään lisäksi etuna sitä, että

 • toiminta on esimerkillistä, muut voivat seurata esimerkkiä tai muutoin osallistua toimintaan
 • toiminnassa ovat mukana ainakin jollain tavoin kaikki palkittavaan yhteisöön kuuluvat
 • toiminta on pitkäkestoista ja jatkuu myös tulevaisuudessa
 • toiminnalla on laaja vaikuttavuus

Palkinnon saajana voi olla järvenpääläinen yksityishenkilö, ryhmä, yhdistys tai yritys. Saajia voi olla useita, mikäli he ovat toteuttaneet yhdessä palkittavan teon tai toiminnan. Palkinnoksi luovutetaan Järkevä-kunniakirja. Järkevä-palkinnon myöntämisestä päättää kaupunkikehityslautakunta.

Kaupunkilaiset ovat voineet ehdottaa Järkevä-palkinnon saajaa 1.-28.11.2021 –välisenä aikana. Tiedote on julkaistu mm. kaupungin verkkosivuilla. Palkinnon saajaa on voinut ehdottaa vapaamuotoisella kirjelmällä. Määräaikaan mennessä saapui 7 ehdotusta 6:sta eri ehdokkaasta.

Aikaisempien vuosien palkitut on esitetty liitteessä A.

Vuoden 2021 ehdokkaat on esitelty tarkemmin liitteessä B.

Ehdotukset

Yhdistykset, yhteisöt ja seurat sekä yksityiset henkilöt

 1. Ville Mustonen
 2. Kierrätyskirppu ry
 3. Ilmarin ilmaistori
 4. Kierrätyskirppu ry
 5. Yhdessä katettu -verkosto

Yritykset

 1. Alltime Oy
 2. Gold&Green Foodsin Järvenpään tehdas

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Päätösehdotus esitetään kokouksessa.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin kokouksessa esitetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana esittelijä esitti seuraavan päätösehdotuksen:

Kaupunkikehtyslautakunta päättää palkita Kierrätyskirppu Ry:n

Perustelut:

Kierrätyskirppu on usean vuoden ajan toteuttanut vapaaehtoistyönä monipuolisesti resurssiviisaita toimenpiteitä pienentäen Järvenpään kaupungin alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden ympäristövaikutuksia ja edistänyt asukkaiden hyvinvointia. Esimerkkejä toiminnasta on mm. kaupungin poistuvien yksiköiden pienirtaimiston kierrätys sekä myynti ja myyntituoton käyttäminen kaupunkilaisten hyväksi. Järjestö on organisoinut myös mm. Syyssiivous 2021 -kampanjan paikallisen yrityksen kanssa, jossa Järvenpään asukkaille järjestettiin kierrätyslavoja ja -teltta. Kierrätettäviä tavaroita lahjoitettiin ja myytiin eteenpäin uudelleen käyttöön. Järjestö on tukenut asukkaiden kierrätystoimintaa iltatoreilla, järjestämällä eri teemoilla kestävyysiltamia, sekä toimittamalla kerättyjä koulutarvikkeita kehitysmaihin.

Toiminta on esimerkillistä pienentäen konkreettisesti haitallisia ympäristövaikutuksia ja lisäten ihmisten ymmärrystä ja tekoja resurssiviisauteen liittyen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jossa Kierrätyskirppu Ry:n toiminnan ansiosta eri toimijat ml. järjestöt, yritykset ja kaupunkilaiset tekevät yhteisyötä Järkevä-palkinnon mukaisten tavoitteiden edistämiseksi. Pitkäjänteisellä toiminnalla on laaja vaikuttavuus.

Tiedoksi

Asianosaiset