Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kaavoitussuunnitelma ja kaavoituskatsaus 2022

JARDno-2021-2452

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Hannele Selin, yleiskaavapäällikkö, hannele.selin@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2022 kaavoitussuunnitelmaan on aikataulutettu 25 asemakaavahanketta, joista 11 on vireillä jo kuluvana vuonna. Kaavoituskatsauksessa esitetään niiden lisäksi 40 tulevaa asemakaavahanketta.

Kaavoitusta ohjaa vuorovaikutteinen ja avoin suunnitteluprosessi. Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja yleiskaava ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua. Vuonna 2021 valmistunut Järvenpään yleiskaava 2040 määrittelee kaupungin maankäytön  ja kasvustrategian suuntaviivat vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kaavoituksen ohjelmoinnissa Järvenpää tukee ripeää, mutta hallittua kasvua, joka pohjautuu asemanseutujen tiivistämiseen ja alueiden täydennysrakentamiseen. Lähivuosina asuntorakentamisen painopiste pysyy kerrostalorakentamisessa, vaikkakin pientalotonttien tarjontaa lisätään kaupungin strategian mukaisesti.

Ehdotus kaavoitussuunnitelmaksi vuodelle 2022 sisältää työn alla olevat ja vuoden 2022 aikana aloitettavat asemakaavat. 

Kaavoituskatsausehdotuksessa esitellään merkittävät vuosille 2022 - 2026 aikataulutetut ja aikatauluttamattomat, odottavat asemakaavatyöt, jotka on ryhmitelty aiheittain hankekoreihin. Kaavoituskatsauksen valmistumisesta tiedotetaan hyväksymisen jälkeen eri medioissa ja se julkaistaan pdf-tiedostona Järvenpään kaupungin verkkosivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. oikeuttaa kaavoituksen tekemään aineistoon stilistisiä korjauksia ja viimeistelemään aineiston julkaisukuntoon ennen sen viemistä kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyyn ja

2. esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Järvenpään kaavoitussuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2022 (päivätty 3.12.2021) ja Järvenpään kaavoituskatsausehdotuksen vuodelle 2022 (päivätty 3.12.2021).

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutosehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin asian 111 jälkeen.

Keskustelun aikana esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen siten, että Kaavoitussuunnitelma ja kaavoituskatsaus hyväksytään muokattuna siten, että

- s. 9 ja 11 olevat merkinnät rivi-/kerrostaloja korjataan pientaloiksi,

- s. 13 kohta 59 poistetaan ja

- s. 8 kohta 2 kuvauksessa sekä kaavoitussuunnitelman jana-aikataulussa korjataan Myllytien aikataulutus ja sisältö vastaamaan § 111 palautuksen aiheuttamaa muutosta.

Tiedoksi

Kaavoitusjohtaja, maankäyttöjohtaja, kaupunkitekniikan johtaja, elinvoimajohtaja