Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Järvenpään kaupungin kunnossapitämät yksityistiet 1.1.2022 alkaen

JARDno-2021-2447

Valmistelija

  • Aija Schukov, projektipäällikkö, aija.schukov@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarja Kariniemi tonttipäällikkö, Mikko Autere kaupunkitekniikan johtaja, Jarkko Hämäläinen ylläpidon rakennuttajapäällikkö

Järvenpään kaupungin kaupunkikehityslautakunta on päättänyt yksityisteiden avustamisen periaatteista 1.1.2022 alkaen (Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021 §32). Kaupunki tulee noudattamaan yksityistielain 84 §:ä eikä avusta järjestäytymättömiä tai toimimattomia yksityisteitä enää 31.12.2021 jälkeen. Järjestäytyneitä yksityisteitä avustetaan 1.1.2022 alkaen aikaisemman käytännön mukaisesti,​ pitämällä ne kunnossa 3. kunnossapitoluokan mukaisesti.

Edellä mainitusta päätöksestä poiketen, Järvenpään kaupungin kunnossapitoon ottamina teinä säilyy seuraavat: Radanvarsitie, Purolantie, Halkiantie, Lieksantie, Ristinummentie, Raitatie (kevyenliikenteen osuus), Haarajoen asemakatu ja Skogsterintie. Perusteluna tälle on, että kyseisten yksityisteiden liikenne on pääosin muuta liikennettä kuin tien varrella asuvien tienkäyttöä. Edellä mainitut yksityistiet toimivat kaupunkia palvelevina läpiajoteinä ja ne ovat muodostuneet kokoojakaduiksi tienkäyttäjille tai liikenne on kaupunkilaisten vapaa-ajan viettoon ja harrastustoimintaan liittyvää.

Kaupunkitekniikalla on myös oikeus tämän päätöksen perusteella ottaa kaupungin kunnossapitoon vastaavia yksityisteitä, mikäli tämän päätöksen mukaiset edellytykset ovat olemassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä kuvauskentässä selostetulla tavalla Järvenpään kaupungin kunnossapitämät yksityistiet 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset