Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kaupunkikuvallinen lausunto / Myllytie 17

JARDno-2017-1810

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Myllytie 17 suunnitellusta palvelutalosta.

Tontti sijaitsee monimuotoista sosiaalitointa, terveydenhuoltoa sekä asumista palvelevien rakennusten korttelialueella.

Asemakaavaan liittyvä kaavakartta ja -selostus löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Hyvinvointikampus--/sivu.tmpl?sivu_id=9100

Kaavoitusjohtajan lausunto:

"Suunnitelma noudattaa  asemakaavamuutoksen ohessa hyväksytyssä rakentamistapaohjeessa (22.11.2016) määriteltyjä tavoitteita.  Kohteen suunnittelussa tulee asettaa erityinen painoarvo kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin ja sitä kautta korkeatasoisiin ja laadukkaisiin ratkaisuihin. Rakentamistapaohjeista poiketen julkisivujen tehostemateriaalina on esitetty käytettäväksi puupaneelin tai -rimoituksen sijaan eri sävyisiä julkisivulevyjä . Ratkaisu on toimiva ja tuo julkisivuihin elävyyttä, värin käyttö voisi tosin olla rohkeampaakin. Julkisivukuvista ei käy ilmi julkisivulevyjen materiaali. Väreillä ja materiaaleilla on toivottavaa luoda kohteeseen lämpimiä vyöhykkeitä, erityisesti sisäänkäyntien yhteyteen."

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan todeta, että

  • suunnitelma noudattaa  asemakaavamuutoksen ohessa hyväksytyssä rakentamistapaohjeessa (22.11.2016) määriteltyjä tavoitteita
  • värin käytön lisäämistä tulee jatkosuunnittelussa harkita erityisesti sisäänkäyntien yhteydessä

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

jouni.pohto@siren.fi, pekka.karsimus@tyvene.fi