Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kaupunkikuvallinen lausunto / Koulukuja 3

JARDno-2017-1811

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Koulukuja 3 suunnitellusta koulurakennuksesta.

Tontti sijaitsee opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella.

Asemakaavaan liittyvä kaavakartta ja -selostus löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/lomake/show.tmpl?sivu_id=9609&id=91

Suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa. Kaavoituksella ei ole huomautettavaa suunnitelmista. 

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia

Pääsuunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan todeta, ettei sillä ole huomautettavaa esitetyistä suunnitelmista.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

tapani.kerttula@ark-jaakkola.fi, jani.kervinen@mestaritoiminta.fi