Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kaupunkikehityksen vuoden 2017 käyttösuunnitelmien muutos

JARDno-2017-1816

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityksen käyttösuunnitelmasta vuodelle 2017 on päätetty kaupunkikehityslautakunnassa 2.2.2017 § 3.  Toimintatuottoja on varattu 5 566 175 euroa, valmistus omaan käyttöön 1 175 500 euroa sekä toimintakulut -17 213 415 euroa. Toimintakate on yhteensä -10 471 740 euroa.

Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarvion muuttamisesta 28.8.2017 § 36.

Kokouksessaan 28.8.2017 kaupunginvaltuusto päätti talousarvion muuttamisesta kilpailukykysopimusten tuomiin vaikutuksiin, johon kuuluivat lomarahojen 30 % leikkaus sekä sosiaaliturvamaksun ja työttömyysturvamaksun pieneneminen sekä Vanhankylänniemen sairaalan purkuun varattavasta summasta kaupunkikehityksen käyttötalousosan menoihin.

Talousarvion muutoksessa kilpailukykysopimuksen vaikutukset kohdistuivat lomarahojen 30 % leikkaukseen sekä sosiaaliturvamaksun ja työttömyysturvamaksun pienenemiseen yhteensä 205 251 euroa sekä eläkemenoperusteisen maksun arvioitu pieneneminen vuoden 2016 tasosta yhteensä 117 900 euroa. Muutokset vähentävät kaupunkikehityksen toimintakuluja 323 151 euroa sekä parantavat saman verran toimintakatetta.

Kaupunkikehityksen vuoden 2017 talousarviossa ei ollut varattuna määrärahaa Vanhankylänniemen sairaalan purkuun. Sairaalan purkua on jouduttu aikaistamaan ilkivaltatilanteen vuoksi syksyyn 2017 vuodesta 2018. Purusta aiheutuvat kustannukset arviolta 500 000 euroa katetaan Pietilän yritysalueen investoinneista ylijäävistä rahoista. Kaupunkikehityksen talousarviota muutetaan vähentämällä Pietilän yritysalueen investointimenoista 500 000 euroa, joka lisätään kaupunkikehityksen käyttötalousosan toimintakuluihin lisäten kaupunkikehityksen toimintakuluja saman verran. Muutos heikentää kaupunkikehityksen toimintakatetta 500 000 euroa.

Edellä mainituilla perusteilla avainalueiden käyttösuunnitelmiin esitetään tehtäväksi liitteen mukaiset määrärahojen muutokset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 28.8.2017 § 36 hyväksymän Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvion muutoksen vuodelle 2017 
  • hyväksyä Kaupunkikehityksen käyttösuunnitelmaan liitteen mukaiset muutokset.

Päätös

 

Hyväksyttiin