Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Lautakunta-aloite / Kaupungilla vahva rooli vieraslajien torjunnassa (lisäpykälä)

Perustelut

Saana Korhonen teki lautakunta-aloitteen "Kaupungilla vahva rooli vieraslajien torjunnassa".

Ei-kotoperäiset kasvit, eli niin kutsutut vieraslajit, ovat kasvava ympäristöongelma. Nopeasti leviävä vieraslaji voi tukahduttaa tieltään muun kasvillisuuden ja seuraukset saattavat vaikuttaa koko ekosysteemiin: kasvien monimuotoisuuden kadotessa kärsivät hyönteiset ja sitä kautta esimerkiksi linnut. Monet vieraslajit ovat myös välittömästi ihmisille haitallisia tai jopa vaarallisia, kuten esimerkiksi jättiputket.

Kunnat ja kaupungit voivat olla avainasemassa torjumassa vieraslajien leviämistä. Siksi esitän, että Järvenpäässä tulee olla ajantasainen suunnitelma vieraslajien torjumista varten.

Suunnitelmassa tulee kartoittaa vieraslajien esiintymät ja suunnitella ja toteuttaa niiden torjunta. Esimerkiksi lupiinin kohdalla tämä tarkoittaa niittämistä tiettyyn aikaan, ennen kuin kasvi ehtii kehittää siemeniä.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös kuntalaisten tiedottaminen ja osallistaminen. Kaupunki voi rohkaista asukkaita esimerkiksi asuinalueella tapahtuvaan vieraslajien torjuntaan järjestämällä opastusta ja hoitamalla poistettujen kasvien asianmukaisen kuljetuksen ja jälkikäsittelyn.

Suunnitelma tulee asianmukaisesti resursoida ja budjetoida sekä seurata ja dokumentoida toteutuksen tulokset vuosittain.

Ehdotus

 

 

Päätös

Lautakunta päätti merkitä aloitteen tiedoksi ja lähettää sen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Kaupunkitekniikan johtaja