Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Vuoden 2018 Järkevä- kestävä kehitys- palkinnon saaja

JARDno-2018-4175

Valmistelija

  • Essi Hämäläinen, projektiasiantuntija, essi.hamalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Vuosittain jaettavalla tunnustuksella nostetaan esille kaupungissa tapahtuvaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa, joka parantaa yhteisön hyvinvointia. Voittajan valinnassa huomioidaan kestävän kehityksen näkökulmasta toiminnan vaikuttavuus, esimerkillisyys, pitkäkestoisuus sekä yhteisöllisyys. Palkittava voi olla järvenpääläinen yksityishenkilö, ryhmä, yhdistys tai yritys. Saajia voi olla useita, mikäli he ovat toteuttaneet yhdessä palkittavan teon tai toiminnan. Järkevä- kestävä kehitys- palkinnon saajan valitsee Järvenpään kaupunkikehityslautakunta.

Järkevä- kestävä kehitys- palkinnon saajaa ovat kaupunkilaiset voineet ehdottaa 24.10. - 24.11.2018 välisenä aikana. Tiedote on julkaistu mm. paikallisissa lehdissä, kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkikehityksen, Järvenpään kaupungin ja Järvenpään Facebook- ryhmissä. Palkinnon saajaa on voinut ehdottaa vapaamuotoisella kirjelmällä. Määräaikaan mennessä saapui 5 ehdotusta 5:stä eri ehdokkaasta.

Aikaisempien vuosien palkitut on esitetty liitteessä A.

Vuoden 2018 ehdokkaat on esitelty tarkemmin liitteessä B.

Ehdotukset
        
Kaupungin yksiköt/henkilöt
    
    1. Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy

Yhdistykset ja seurat sekä yksityiset henkilöt

    2. Hyvä kasvaa Järvenpäässä
    3. Seija Aarto
    4. Mainio- hanke ja museokortilla maksuton Tuusulanjärven nähtävyysbussi


Yritykset 


    5. Järvenpään Vika-Auto Oy

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

 

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittelijän kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti yksimielisesti  valita "Järkevä - kestävän kehityksen"-  palkinnon saajaksi "Hyvä Kasvaa Järvenpäässä"  yhdistyksen.