Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Oikaisuvaatimus / Suunnittelutarveratkaisu 

JARDno-2018-4121

Valmistelija

  • Hannele Selin, yleiskaavoittaja, hannele.selin@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistölle 
186-401-9-135 on haettu suunnittelutarveratkaisua koskien asuinrakennusta (120 k-m²) ja sivuasuntoa (80 k-m²) sekä kahta (9 k-m²) varastoa. Päätösvalta suunnittelutarveratkaisujen osalta on delegoitu yleiskaava-asiantuntijalle voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti. Yleiskaava-asiantuntija on tehnyt asiasta kielteisen päätöksen 18-0013-SUU 4§. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 19.11.2018 ja siihen on tehty oikaisuvaatimus kaupunkikehityslautakunnalle 14 päivän kuluessa.


Kyseessä olevasta kiinteistöstä on lohkottu 18.5.2018 määräala
(186-401-9-135-M601/186-401-9-3). Kaikki rakennusoikeus on jo käytetty lohkotulla kiinteistöllä
186-401-9-3. Yleiskaavan mukainen rakennuspaikka muodostuu lohko- ja kantakiinteistöistä yhdessä.


Lohkotulle kiinteistöille tai määräaloille suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan myöntäminen asumiseen johtaisi uusien rakennuspaikkojen vaatimukseen myös muualla kaupungissa. Yleiskaavan tulkinta, Järvenpään maapolitiikka eivätkä muut syyt puolla tästä linjasta poikkeamista. Tarkemmat perustelut on esitetty liitteenä olevassa vastineessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 


Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä selosteessa ja ao. liitteessä lausuttuun perustuen, koska jälkeenpäin ei ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa, joka vaikuttaisi päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä yleiskaavasuunnittelijan  suunnittelutarveratkaisupäätöksestä 18-0013-SUU tehdyn oikaisuvaatimuksen.


 


 

Päätös

 


Hyväksyttiin


 

Tiedoksi

Hakija