Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Lautakunta-aloite / Kaupungilla vahva rooli vieraslajien torjunnassa

JARDno-2018-2543

Valmistelija

  • Aija Schukov, projektipäällikkö, aija.schukov@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lautakunta-aloite / Kaupungilla vahva rooli vieraslajien torjunnassa.

 

Aloite liitteenä.

 

Vastaus aloitteeseen:

 

Vieraslajit ovat todellinen ongelma, joka ei tunnista kuntarajoja.Tästä syystä asiaa tulee tarkastella laajemmin.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonnan tulosyksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaisena lupa- ja valvontatehtävistä. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaisena ympäristönsuojelun yleistehtävistä kuten ympäristön tilaa koskevista selvityksistä, tilan seurannasta, ympäristönsuojelun asiantuntijapalveluista sekä neuvonnasta ja valistuksesta.

Tiedotus ja neuvonta sekä talkoot ovat tärkeitä toimenpiteitä vieraslajien torjunnassa. Vuonna 2013 Järvenpään kaupunki järjesti yhdessä Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen ja Järvenpään Ympäristöyhdistyksen kanssa vieraslaji-illan. Vastaavanlainen tapahtuma on suunnitteilla ensi vuodelle. Myös tiedottamiseen vieraslajeista panostetaan.

Järvenpään kaupungin kaupunkikehitys tekee yhteistyötä v. 2019 Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa sekä tulee hakemaan muita yhteistyötahoja vieraslajien suunnitelmalliseen torjuntaan. Toteutettavat toimenpiteet tullaan yksilöimään myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä edellä selosteessa olevan vastauksen vastauksena Saana Korhosen lautakunta- aloitteeseen

 

  • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin