Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Diggarinkatu 4 rakennettavalle noutovarastolle

JARDno-2018-4176

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Diggarinkatu 4 suunnittelusta noutovarastosta. 

Asemakaavaan liittyvä kaavakartta, kaavaselostus ja rakennustapaohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta  https://www.jarvenpaa.fi/--Poikkitien_yritys-_ja_palvelualueen_it%C3%A4osa--/sivu.tmpl?sivu_id=7219

Kaavoitusjohtajan lausunto:

Suunnitelma on asemakaavan mukainen. Julkisivusuunnitelmissa on hyvin huomioitu rakentamistapaohjeiden mukainen musiikkiteemainen tehostekuvio.

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia

Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, ettei lautakunnalla ole huomauttamista esitetyistä suunnitelmista.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

arto.hypponen@wurth.fi, jari.tamminen@arktamminen.fi