Kaupunkikehityslautakunta, kokous 12.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Rantapuiston pohjoisosan rakentaminen, hankinta

JARDno-2018-1079

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, hankinta- ja sopimushallinnan erityisasiantuntija, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Rantapuiston pohjoisosan puistosuunnitelma on laadittu 1.9.2017 ja se on ollut julkisesti nähtävillä 5. - 18.9.2017 (hyväksymispäätös 17.10.2017 JARDno-2017-1313 § 8).

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut Järvenpään kaupungin Rantapuiston pohjoisosan rakentaminen- nimisen rakentamisurakan. Hankinta toteutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus (ilmoituksen numero 2018-003434) Hilma-julkaisujärjestelmässä 26.2.2018. Tarjouspyyntö on liitteenä. Tarjouspyyntöä täsmennettiin Lisäkirjeillä 1 - 5. Lisäkirjeet ovat liitteenä.


Määräaikaan 26.3.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

1.    Hyvinkään Tieluiska Oy

2.    Peab Infra Oy

3.    Viherpojat Oy

4.    VM Suomalainen Oy

5.    VRJ Etelä-Suomi Oy
        
Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjouksen käsittely toteutetaan kuudessa vaiheessa.


1. Tarjousten avaaminen
2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen
3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
4. Tarjousten vertailu
5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen
6. Hankintasopimuksen solmiminen

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajan soveltuvuuden toteamiseksi, että tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä tarjouspyynnössä luetellut soveltuvuutta osoittavat asiakirjat ja/tai selvitykset. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjoajien tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Tarjouskilpailun ratkaisuperuste on halvin kokonaishinta. Suoritetun hintavertailun perusteella Rantapuiston pohjoisosarakentamisurakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti Peab Infra Oy. Tarjoushinnat ovat liitteessä.

Taloudelliset vaikutukset

Peab Infra Oy:n kokonaishintainen tarjous on 741 440,00 euroa (alv 0 %). Optiona pyydetty jäähdytyskonehuonekontin kokonaishintainen tarjous on 100 000,00 euroa (alv 0%). Option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös.

Määräraha on varattu vuoden 2018 investointiohjelmassa.

Kustannuksista 99 %, 734 025,60 eruoa (alv 0%)  osoitetaan investoinikohteelle 18693001 / 18630414.

Kustannuksista 1 %, 7414,40 eruoa (alv 0%)  osoitetaan investoinikohteelle 18693001 / 18630414 / seuranta 2 18660802.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, diaari, pykälä ja tilausviite 186 8500.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että

  • Rantapuiston pohjoisosan rakentamisurakan sopimuskumppaniksi valitaan Peab Infra Oy
  • urakkasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman
  • hankinta tulee osapuolia sitovaksi, kun sopimus on allekirjoitettu
  • toimivaltainen viranomainen allekirjoittaa urakkasopimuksen

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin